PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Piotr Kułyk

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2786-4020

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 11

Telefon: 3282452

Telefon: 3282555

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi: Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Pełnione funkcje: