PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Wojciech Paszke

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5060-0993

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Automatyki Przemysłowej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 418

Telefon: 683282538

Telefon: 683283219

Telefon: 691968040

Adres E-mail:

Uwagi: Zastępca Dyrektora Instytutu

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia