PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Łukasz Sobolewski

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
inżynieria biomedyczna; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3237-9580

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Metrologii i Elektroniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 511a

Telefon: 683282274

Fax: 683254615

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska