PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Tomasz Łagutko

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Adres: A-05 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50d, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 6

Telefon: 3280000

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik