PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Dariusz Sobotkiewicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!