PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2445-4480

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Metrologii i Elektroniki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 525a, 526

Telefon: 683282222

Telefon: 683287867

Fax: 683254615

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Dyrektor Instytutu