PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Maciej Patan

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-2982-6741

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Automatyki i Robotyki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 422b

Telefon: 683282668

Adres E-mail:

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann