PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marta Moczulska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 124

Telefon: 683282578

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik