PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!