PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Rożewska

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Redakcja IJAMCS

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 426a

Telefon: 683282506

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.amcs.uz.zgora.pl

Strona www: www.issi.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann