PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Joanna Legierska-Dutczak

Dyscypliny naukowe:
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0001-6860-3367

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 110; 113

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska