PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Katarzyna Radkowska

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Sztuk Wizualnych / Sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a, 65-517, Zielona Góra

Pokój: 104

Telefon: 683282967

Adres E-mail:

Strona www: www.isw.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska