PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Joanna Berer

Stanowisko: Specjalista-programista baz danych

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 106

Telefon: 683284707

Telefon: 789442140

Fax: 683244012

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: