PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres:
Budynek Administracyjny
Podgórna 50a Zielona Góra
65-246 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik dr inż. Jarosław Gramacki
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!