PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Remigiusz Romankiewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 314

Telefon: 789441661

Telefon: 683282517

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: