PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Magdalena Hawrysz

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6049-635X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 11

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Językoznawstwa Kierownik Zakładu