PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Magdalena Idzikowska

ORCID: 0000-0002-4737-2325

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 17

Telefon: 683283142

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: