PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Jarosław Dudek

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-2895-2586

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii Średniowiecznej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 243

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak