PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Beata Nowogońska

Dyscypliny naukowe:
inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6343-4840

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 406

Telefon: 683282209

Telefon: 789441407

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Budownictwa
Dyrektor Instytutu