PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Witold Staromłyński

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Pracownia Systemów Pomiarowych i Informatycznych

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra

Pokój: 202b

Telefon: 683282330

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: