PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Aldona Reich

Stanowisko: Redaktor,

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Oficyna Wydawnicza

Adres: A-04 - Budynek Administracyjny, Podgórna 50a, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 120A

Telefon: 503526970

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: