PERS - System Informacji o Pracownikach

Oficyna Wydawnicza

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor inż. Franciszek Runiec
Zastępca Dyrektora mgr Agnieszka Gruszka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!