PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marcin Majdański

Stanowisko: główny specjalista - programista baz danych

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia oprogramowania i komputeryzacji zarządzania Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Telefon: 683284708

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: