PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Teresa Dzierzba

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Sekretariat Instytutu Pedagogiki

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 225

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.ip.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: