PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Tomasz Kaczmarek

Stanowisko: Referent

Jednostka: Instytut Pedagogiki

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 18

Telefon: 683283191

Adres E-mail:

Strona www: ip.uz.zgora.pl

Uwagi: Sekretariat Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: