PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Renata Kubiak

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Dział Kształcenia / Sekcja ds. Jakości Kształcenia

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 110

Telefon: 683283055

Telefon: 789442009

Fax: 683283212

Strona www: R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: