PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Dorota Węgrzyn

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Kanclerz / Kwestor / Dział Księgowości

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: