PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Aneta Hilmanowicz

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Kanclerz / Sekretariat Kanclerza i Zastępcy

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 210

Telefon: 683282450

Fax: 683282721

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Dział Osobowy / Sekcja Nienauczycieli

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 210

Telefon: 683282450

Fax: 683282721

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: