PERS - System Informacji o Pracownikach

Kanclerz

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kanclerz mgr inż. Katarzyna Łasińska
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!