PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Marek Biszczanik

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 230

Telefon: 683283146

Adres E-mail:

Plan zajęć: http://www.plan.uz.zgora.pl/nauczyciel_plan.php?ID=10227

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: