PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Piotr Krycki

ORCID: 0000-0003-2226-1300

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 232

Telefon: 683283158

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Filologii Germańskiej
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia