PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8762-5895

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej / Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra

Pokój: 231

Telefon: 683283146

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: