PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Monika Inków

Dyscypliny naukowe:
nauki o zarządzaniu i jakości; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3179-9404

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 117

Telefon: 789441627

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik