PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Małgorzata Śliwa

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: p.o. Kierownika

Jednostka: Instytut Budownictwa / Laboratorium Instytutu Budownictwa

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 228

Telefon: 683282950

Telefon: 683282607

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi: dodatkowe zatrudnienie - Laboratorium Instytutu Budownictwa - Instytut Budownictwa - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska bud. A-8 pok.09

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Adres: A-10 - Hala Laboratoryjna WM, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 228

Telefon: 683282950

Telefon: 683282607

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi: dodatkowe zatrudnienie - Laboratorium Instytutu Budownictwa - Instytut Budownictwa - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska bud. A-8 pok.09.

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: