PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Leszek Wilczyński

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra

Pokój: 207

Telefon: 683283165

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Hebisz