PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Joanna Zawodniak

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3219-145X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 213

Telefon: 683283150

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Dorota Hebisz
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Neofilologii
Dyrektor Instytutu