PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Justyna Poźniak

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 103

Telefon: 667080875

Telefon: 683282205

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: