PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finanasów

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Justyna Poźniak
Brak studentów studiów doktoranckich!