PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Julian Jakubowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Docent

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Pokój: 208 AS-51

Telefon: 683528303

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: