PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Julian Jakubowski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Docent

Jednostka: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie / Katedra Energetyki

Pokój: 208 AS-51

Telefon: 683528303

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
Dziekan Filii