PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Barbara Szulczyńska-Kotowska

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Instytut Muzyki / Sekretariat Instytutu Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: sekretariat

Telefon: 683287854

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: