PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Ryszard Piotrowski

Stanowisko: Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Instytut Fizyki

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 09

Telefon: 789441921

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: