PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Marcin Pazera

Dyscypliny naukowe:
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Automatyki i Robotyki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 327a

Telefon: 6832822278

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann