PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Dipanjan Mitra

Dyscypliny naukowe:
astronomia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-9142-9835

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt (dr hab.)

Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Radioastronomii

Uwagi: Urlop bezpłatny.

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: