PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Adrianna Dybikowska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 129

Telefon: 3280000

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik