PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marek Derlatka

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: A-52 - Budynek dydaktyczno-administracyjny, Armii Krajowej 48 Sulechów

Pokój: 327 B

Telefon: 683528404

Adres E-mail: