PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Marek Derlatka

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-8650-2970

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Pokój: 327 B

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: