PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Joanna Wyrwa

Dyscypliny naukowe:
ekonomia i finanse; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0837-6590

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Makroekonomii i Finansów

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 153

Telefon: 3282211

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke