PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Weronika Wojciechowska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Jakości Kształcenia / Dział Kształcenia / Sekcja ds. Organizacji Kształcenia

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 110

Telefon: 683283171

Fax: 683283212

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: