PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Kamil Leksycki

Dyscypliny naukowe:
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-5045-4102

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra

Pokój: 316

Telefon: 2496

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: