PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Kamil Klimkowicz

Dyscypliny naukowe:
automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki / Zakład Automatyki Przemysłowej

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 419

Telefon: 683282221

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska