PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Hanna Łosyk

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Mechaniczny

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji

Adres: A-11 - Centrum Naukowo-Badawcze, prof. Z. Szafrana 4, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 414

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: